Voorbeelden facilitation

Onderstaand staan enkele voorbeelden van facilitation uit onze praktijk. Omwille van de privacy en geheimhouding worden de werkelijke namen niet vermeld.

 

Procesbegeleiding aan één partij

Als men geen mediation wil, dan kan de mediator facilitator worden voor één van de partijen. De mediator gebruikt zijn mediation vaardigheden in zijn ondersteuning van deze partij. Zo wordt er bijvoorbeeld met de klant een quick scan opgesteld ten aanzien van zijn positie, wordt een belangenkaart en alternatieven brainstorm doorlopen om de zaak van alle kanten te belichten. Door toepassing van creatieve denkmethoden kunnen alternatieve oplossingen worden aangedragen.

 

Leverancier en afnemer in conflict

Een leverancier heeft een contract met een afnemer in een bepaalde regio. De afnemer gaat dwarsliggen en dreigt dat producten gedumpt zullen worden. Hij wil eenzijdig het contract verbreken. Leverancier is ten einde raad. De afnemer is niet bereid deel te nemen aan een mediation. Het gesprek met de afnemer wordt vervolgens geheel voorbereid met ondersteuning van de mediator. Dit valt onder het begrip facilitation.
De leverancier kon vervolgens succesvol in het overleg met de afnemer komen tot een oplossing die voor beiden voordeel oplevert. Zonder ondersteuning was er zo goed als zeker een eindeloze en kostbare procedure gestart. De uiteindelijke oplossing was zo goed als onmogelijk geweest in een juridische procedure.

 

Bedrijven overleg

In een groep van zes bedrijven die concurrent van elkaar zijn, was het doel te komen tot informatie uitwisseling. Door zes thema bijeenkomsten te organiseren rondom bepaalde thema's werd bereikt dat de bedrijven een uitwisseling van informatie en kennis realiseerden. Hiermee konden zij allen voordelen behalen zonder dat daarbij hun concurrentiepositie werd geschaad. Door vooraf heldere afspraken te maken waarbinnen deze bijeenkomsten plaatsvonden bleek voldoende vertrouwen te kunnen worden gecreëerd voor een blijvend contactennetwerk.

 

Strategie bepaling

In overleg met ons werd vooraf de onderhandelingsstrategie, in het kader van een mogelijke voortzetting van de huurovereenkomst, doorgenomen. In dit geval bleek het zeer nuttig om de doelstelling te wijzigen in een ontbinding van de huur en een koopovereenkomst af te sluiten. In de praktijk kon ook verhuurder zich hierin vinden aangezien er over enkele jaren forse investeringen waren te voorzien.