Facilitation (procesbegeleiding)

Facilitation is een vorm van overleg waarbij, onder begeleiding van een onafhankelijke professionele mediator, de partijen zelf de gesprekspartners zijn. Doel is het verduidelijken en verbeteren van de communicatie en het voorkomen van conflicten. Facilitation staat ook wel bekend als procesbegeleiding.

Het verschil met mediation ligt grotendeels in het feit dat er bij mediation vaak duidelijker een conflict aanwezig is. Facilitation wordt echter vaak ingezet bij zaken waar er niet openlijk een conflict is, maar onderhuids wel aanwezig is dan wel verwacht wordt. Ook wordt dit instrument gebruikt om fricties te voorkomen of deze bij het ontstaan daarvan soepel op te lossen. Niet voor niets wordt facilitation ingezet bij zware onderhandelingen. Een onafhankelijke en terzake kundige specialist begeleid de partijen langs de klippen zonder zelf partij te zijn.

Omdat facilitation maatwerk is dienen hiervoor specifieke afspraken gemaakt te worden in een duidelijke opdrachtformulering. De kosten wijken verder niet af van de tarieven die gebruikelijk zijn voor professionals zoals advocaten en adviseurs.