Sanering

Wat is schuldsanering?

In veel gevallen het laatste redmiddel om een faillissement af te wenden! Een redmiddel waar helaas vaak ten onrecht aan wordt voorbijgegaan.

Sanering wil zeggen dat slechts een deel van de openstaande schulden betaald wordt waarna de rest kwijtgescholden wordt. Dit kan op 2 manieren: via een zogenaamd minnelijk traject waarbij u met uw schuldeisers tot een akkoord komt of via een gerechtelijk traject waarbij de rechter dat akkoord bepaalt. Wij kennen de wetten, regels en uitzonderingen op het gebied van schuldsanering.

Stel u heeft een bedrijf en u kunt niet meer aan al uw financiële verplichtingen voldoen. Dat geeft stress. U schaamt zich dood en uit ervaring weten wij dat veel ondernemers blijven liegen en smoezen verzinnen om betalingen uit te stellen.

Voorbeeld
Stel: het totaalbedrag van uw schulden bedraagt 450.000,-. U heeft nog 225.000,- te goed van uw debiteuren. Een tekort van 225.000,-. Theoretisch is de zaak dus failliet. Maar u neemt contact met ons op. Wij gaan met u om de tafel zitten en analyseren uw financiële positie en brengen uw debiteuren en crediteuren in kaart. Aan preferente crediteuren (de belastingdienst en de bedrijfsvereniging) stellen we voor om 50% van de vorderingen te voldoen tegen finale kwijting. De concurrente crediteuren krijgen het voorstel dat u 25% van de openstaande vorderingen betaalt in ruil voor kwijting van de rest.

 

Halsstarrig?

Dit lijkt niet veel maar zij weten ook dat wanneer u failliet zou gaan omdat zij hun poot stijf blijven houden, zij helemaal kunnen fluiten naar hun geld.

Ten eerste zullen de debiteuren in geval van faillissement hemel en aarde bewegen om niet aan hun vordering te hoeven voldoen. De curator zal in de meeste gevallen dan ook hooguit 30% van de openstaande rekeningen incasseren. In ons voorbeeld blijft er dan dus 30% van 225.000,- over: 75.000,-. Daarvan incasseert de curator zijn honorarium en als er dan al iets overblijft gaat dat bedrag in de eerste plaats naar de preferente crediteuren. De kans is dan ook zeer, zeer groot dat de overige crediteuren met lege handen achterblijven. Reken er dus maar op dat de meeste concurrente crediteuren eieren voor hun geld kiezen en akkoord gaan met een schuldsanering.

 

Kan schuldsanering ook uw onderneming redden?

Heeft u te maken met financiële problemen waarvoor geen uitweg lijkt? Wacht niet langer en neem contact met ons op. In een persoonlijk onderhoud gaan wij graag voor u na of schuldsanering voor u een redmiddel kan zijn en of uw onderneming voldoet aan de voorwaarden. Failliet gaan kan altijd nog!