Met onze hulp wint iedereen!

Een doorstart is zowel mogelijk vóór als ná een faillissement. Het grootste verschil hierbij is de positie die de concurrente crediteuren innemen. In geval van doorstart ná een faillissement trekken zij altijd aan het kortste eind. Bij een doorstart vóór een faillissement kunt u, net als bij een schuldsanering, proberen een akkoord met hen te bereiken. Een kwestie van strategie die ik graag met u door zal nemen. Wij zullen altijd proberen uw preferente crediteuren, uw concurrente crediteuren en uw leveranciers zoveel mogelijk tegemoet te komen. Een win-win situatie voor alle partijen dus. Faillissement Wij weten wat het voor een ondernemer betekent om failliet te gaan. Overgeleverd te zijn aan curatoren. Publiekelijk aan de schandpaal genageld te worden als mislukkeling of zelfs oplichter. Openlijk gekleineerd te worden via een eerloze vermelding in het faillissementsregister. Een met hart en ziel opgebouwde onderneming onder je handen weg te voelen glijden. Wij stellen dan ook alles in het werk dat te voorkomen. Wij weten hoe een faillissement voorkomen kan worden. Of als het niet anders kan professioneel afgehandeld kan worden. Jarenlang hebben wij ons reeds gespecialiseerd in het Nederlandse faillissementsrecht.

Wij helpen u met alle mogelijke wettelijke middelen e trachten te voorkomen dat uw onderneming onnodig failliet gaat. En mocht een faillissement toch onafwendbaar blijken, dan zorgen wij er voor dat het niet het einde betekent van uw ondernemerschap. Hieronder beschrijven wij wat een faillissement is en de fases die hierbij doorlopen worden. Wij loodsen u effectief door dit gehele proces. Wat is een faillissement? Kort gezegd is een faillissement een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen (boedel) van een gefailleerde ten behoeve van de schuldeisers. De gefailleerde verliest het beheer over zijn vermogen en kan er niet meer over beschikken. Zowel een privé-persoon (een eenmanszaak of een vennootschap onder firma) als een rechtspersoon (een BV of een NV) kan failliet gaan. Na een faillissement wordt het beheer van het vermogen overgenomen door een curator die vervolgens de enige persoon is die handelend op mag treden en financiële beslissingen mag nemen. Zijn taak is het vereffenen van het vermogen. De curator wordt aangesteld door de rechtbank. Een faillissement kan aangevraagd worden door de ondernemer zelf of door één of meer schuldeisers.

Voorwaarden De voorwaarden voor een faillissement zijn:

  • Er moeten minstens twee schuldeisers zijn.
  • Er moeten minstens twee schulden zijn, waarvan één direct opeisbaar, die niet betaald worden.
  • De ondernemer is gestopt met betalen, of hij dat nu niet wil of niet kan is voor een faillissementsaanvraag niet van belang.


Technisch faillissement Een technisch faillissement is het bewust uitlokken van een faillissement om daarmee de handen vrij te krijgen voor een doorstart. Bijvoorbeeld door het overnemen van gezonde onderdelen uit de failliete boedel met achterlating van de schulden in het faillissement. Een belangrijke reden om een technisch faillissement uit te lokken is gelegen in het feit dat de ondernemer in dat geval niet wettelijk verplicht is het personeel mee te nemen naar de nieuwe onderneming. Bij overname of doorstart van een (deel van) een onderneming bepaalt de wet namelijk dat alle arbeidscontracten meegenomen moeten worden in de nieuwe onderneming. Dit geldt ook in een situatie van surseance. Als een van de redenen voor een faillissement ligt in een teveel aan personeel, kan een succesvolle doorstart dus alleen worden bereikt wanneer het overtollige personeel achterblijft in de failliete boedel en er derhalve voor een technisch faillissement gekozen wordt. Dit is ook de reden waarom vakbonden vaak fel gekant zijn tegen een technisch faillissement. Faillissementsaanvraag als incassomiddel Een faillissementsaanvraag blijkt in de praktijk vaak een uiterst effectief incassomiddel te zijn.

Crediteuren die hier gebruik van maken weten immers dat zij bij voorrang betaald zullen worden. De ondernemer wil natuurlijk niet failliet gaan, al helemaal niet ten gevolge van een kleine vordering. Indien hij nog over voldoende middelen beschikt, zal hij de betreffende schuldeisers dan ook vaak snel gaan betalen. Deze manier van faillissementen aanvragen heeft er in het verleden al meerdere keren toe geleid dat een ondernemer failliet ging op een vordering van slechts enkele duizenden euro's. Iedere faillissementsaanvraag is menens Wanneer u van een crediteur bericht ontvangt dat uw faillissement aangevraagd zal worden doet u er goed aan direct een expert (mij of een advocaat) in te schakelen om te voorkomen dat u onnodig failliet gaat! Leg zo'n bericht niet naast u neer. U zult niet de eerste ondernemer zijn die een faillissementsverzoek of zelfs officiële oproepingen door de faillissementskamer van de Rechtbank negeert en daardoor onbedoeld zijn onderneming kwijtraakt. Iedere aanvraag is een ernstig waarschuwingssignaal waar direct actie op ondernomen dient te worden.