Fasen van een faillissement

Faillietverklaring

Als de Rechtbank een faillissementsverzoek inwilligt, verklaart zij daarmee de onderneming in staat van faillissement. Dit houdt in dat de ondernemer meteen de zeggenschap over zijn vermogen verliest. In het vonnis benoemt de Rechtbank een curator en een Rechter-commissaris. De curator is iemand (in de meeste gevallen een advocaat) die het beheer over de failliete boedel overneemt en de enige die na het uitspreken van het faillissement nog financiƫle beslissingen mag nemen. De Rechter-commissaris houdt toezicht op de curator. De failliete ondernemer heeft nu niets meer te zeggen!