Bemiddeling

Het verdient de voorkeur om zakelijk geschillen in der minne te regelen. Ik word regelmatig gevraagd te bemiddelen door bedrijven die een handelsconflict onderling niet opgelost krijgen. De reden hiervoor zijn meestal emotionele principes.

Principes kosten geld, dus als een onafhankelijke derde met de partijen overleg pleegt en de vinger op de zere plek weet te leggen dan zijn er snel openingen te vinden om een conflict situatie op te lossen. Ik spreek de gangbare talen goed, ken de omgangsvormen en heb jaren lange ervaring in het internationale handels- en betalingsverkeer. De wereld is mijn werkterrein. Spoed opdrachten komen geregeld voor. Als bemiddelaar treedt ik steeds vaker aan, dus als onderhandelaar.

 

Bewindvoering

De ervaring heft ons geleerd dat de meeste ondernemers die in een negatieve spiraal zijn geraakt er zelfstandig bijna niet meer uitkomen. Slecht met professionele hulp en krachtdadig optreden kan een onderneming worden gesaneerd, geherstructureerd.

Het is onverstandig om zelf aan het roer van een zinkend schip te blijven staan. Onze expertise is is er juist op gericht om de directie alle beslommeringen uit handen te nemen. Bewindvoering is meer dan besturen alleen. Denk eens aan alle wettelijke bepalingen waaraan een bestuurder moet voldoen. Een steekje laten vallen wordt meestal door en curator hard afgestraft. Een Sekwester is een professional, die laat geen steken vallen. Kent alle wet en regelgeving en beschermt ondernemers tegen eventuele (bestuurders) aansprakelijkheden na een faillissement.

Bewindvoering heeft voor ondernemers vele voordelen. Bijvoorbeeld om zelf even uit de wind te staan in zwaar weer situaties. Emotioneel niet meer betrokken zijn bij situaties waarbij uitsluitend ratio een rol speelt en emoties beter achter wegen gelaten kunnen worden.

Kortom, de Sekwester neemt alle taken en bevoegdheden tijdens zijn bewind.